Med nye gaskedelteknologi kan du få besparelser på op til 30%

NaturGAS - SPAR PENGE OG CO2 VED UDSKIFTNING AF DIT NATURGASANLÆG

Naturgas er en fossil opvarmningsform, og med de nuværende afgiftssatser og tilskud vil en varmepumpe eller fjernvarme ofte være en billigere og mere miljøvenlig løsning. Dog er det ikke altid en økonomisk eller praktisk mulighed for at varme boligen på denne måde.

Værd at tage med i overvejelserne

Naturgas er et fossilt brændstof – ligesom olie og kul, og med tiden vil ressourcerne blive udtømt. Selvom naturgas afgiver mindre CO2 ved afbrænding end olie og kul, er det stadig en miljøbelastende varmekilde. Derfor er det ikke lovligt at installere gasfyr i nye boliger, derimod er det lovligt at udskifte et eksisterende gasfyr. Dog er det planen, at naturgas udfases i løbet af de kommende år.

Udskift din naturgaskedel og spar penge

Inden for anlæg til fyring med naturgas er der sket en rivende teknologisk udvikling de seneste år. Det betyder, at du som bruger af naturgas, er bedre stillet i dag end tidligere. Dagens gaskedelteknologi er væsentlig mere effektiv end kedler, som er mere end 15 år gamle. Det skyldes bl.a. styring og drift via fintfølende og intelligent elektronik. Det betyder, at anlægget udnytter den tilførte naturgas meget bedre.

 • Udskiftning af en ældre gaskedel til en ny kondenserende naturgaskedel giver en besparelse på ca. 10-30%.

Skær ned på forbruget af naturgas med bedre styring 

Det er billigt at opvarme med naturgas, men du kan gøre det endnu billigere, hvis du monterer nye radiatortermostater/ventiler. De giver dig mulighed for at styre temperaturen i boligens enkelte rum præcist. Udover en bedre styring af forbruget, sikrer det også et bedre indeklima.

Med nye radiatortermostater eller radiatorventiler opnår du:

 • Bedre styring af forbruget
 • Mindre varmeregning
 • Bedre indeklima

Vi vejleder dig til den optimale løsning. Start med en gennemgang af mulighederne i din bolig – book et energitjek her

Flere forbedringer af din naturgas 

Vil du spare på dit forbrug af naturgas, have bedre komfort og bedre indeklima, så anbefaler vi:

 • Skift til fjernvarme eller varmepumpe – hvis muligt! 
 • Ny kondenserende A-mærket gaskedel
 • Radiatortermostater
 • Manuelle gulvvarmeventiler udskiftet til termostater eller elektronisk styring
 • Cirkulationspumpen skal være A-mærket
 • Isolering af varmerør
 • Vejrkompenseringsanlæg

Der er gode besparelser at hente på optimering af naturgassen, fordi du får:

 • Mere præcis og effektiv kedeldrift
 • Bedre udnyttelse af tilført naturgas
 • Bedre temperaturstyring i boligens rum – bedre indeklima

Få meget mere at vide om dine muligheder for at optimere din varmekilde – Find din lokale energivejleder her