Bedre Bad Akademiet

De bedst uddannede medarbejdere

Vi har oprettet vores eget Akademi i 2009, fordi vi vil være den kæde inden for VVS-branchen, der har de bedst uddannede medarbejdere – med indsigt i den seneste teknologi og med den dybeste specialviden inden for bl.a. energiområdet.


Certificerede energivejledere

Et resultat af Akademiets aktiviteter er bl.a. udvikling af en uddannelse, hvor vi – som de eneste – uddanner vores egne certificerede energivejledere.


Certificeringen af energivejlederne sker i et tæt samarbejde med Teknologisk Institut i Aarhus og Taastrup og er faktisk en uddannelsesmæssig overbygning på energivejlederuddannelsen.

 

Certificerede vådrumsinstallatører

Det er også via Akademiet at vi uddanner BBA Certificerede Vådrumsinstallatører. En certificering, der er udviklet i tæt samarbejde med Teknologisk Institut. Bedre Bad – Bedre Energi ønsker med certificeringen at sikre både private og erhvervskunder den absolut bedste kvalitet i vådrumsløsninger.


Løbende kompetenceløft

Gennem koncentrerede uddannelsesforløb bidrager akademiet også med, at kædens medlemmer og ansatte får udvidede kompetencer samt seneste opdaterede viden inden for branchespecifikke områder. I kraft af dette kan energivejlederne yde optimal rådgivning og sikre de bedste løsninger til:

  • Private kunder
  • Industrikunder
  • Erhvervskunder
  • Offentlige kunder
  • Boligforeninger

 

Vi favner alle opgaver:

Større bygninger og privatboliger
Selve energicertificeringen sker inden for to forskellige områder: Større bygninger og privatboliger. Hos det enkelte Bedre Bad - Bedre Energi medlem har man specialister med kompetencer inden for begge områder. Alle typer energiopgaver kan derfor løses. På samme måde betyder vores vådrumscertificering, at vi kan løse enhver opgave inden for feltet – både hos private kunder, boligforeninger og i virksomheder.


Avanceret energi-screening
Til brug for de certificerede energivejledere er der udviklet et web-baseret screeningsværktøj, der anvendes ved screening af bygninger. Værktøjet omfatter programmer med regneark, der ud fra indtastede tal fra screeningen kan beregne

  • Energibesparelser
  • Reducerede CO2-udslip ved energiforbedringer


Screeningsværktøjet sikrer præcise, der er 100% valide. Værdierne, der anvendes i værktøjet er officielt godkendte af bl.a. Energistyrelsen og Teknologisk Institut.

 

Bedre Bad Akademiet

Hos Bedre Bad – Bedre Energi kæden er der fokus på kvalitet, og derfor har man også oprettet Bedre Bad Akademi. Her møder kædens VVS-uddannede medarbejdere op for at få lagt ekstra viden og kompetencer på deres faglige uddannelser. Akademiet gennemfører grunduddannelse, uddannelse som badekspert, produktuddannelse, uddannelse som energivejledere samt certificering af energivejledere (overbygning på energivejlederuddannelsen. Endvidere uddanner Akademiet certificerede vådrumsinstallatører.